Τοξωτό περιστρεφόμενο σε σχήμα κύκλου

Κωδικός Χ00028