INFO HUB

Διαβάστε για την ιστορία του αλουμινίου εδώ

 

 

 

 

Πριν από 135 χρόνια, ο Ιούλιος Βερν, γράφοντας το «Από τη γη στη Σελήνη» είχε χαρακτηρίσει το αλουμίνιο: Άσπρο σαν το ασήμι και ελαφρό σαν το γυαλί…

Στη στροφή της 3ης χιλιετίας, το αλουμίνιο συμπληρώνει πραγματική ζωή 160 ετών περίπου, ενώ βρίσκεται σε βιομηχανική κλίμακα παραγωγής για περίπου 100 χρόνια μόνο.

Σαν χημικό στοιχείο το αργίλιο, είναι το 3ο σε περιεκτικότητα στο Γήινο περιβάλλον, μετά το οξυγόνο και το πυρίτιο. Πως εξηγείται όμως το γεγονός της τόσο όψιμης ανακάλυψης του;

Η απάντηση βρίσκεται στη μεγάλη χημική του συνάφεια με άλλα στοιχεία. Έτσι, το αλουμίνιο υπάρχει σχεδόν παντού στη φύση, αλλά «κλειδωμένο» σε χημικές ενώσεις με μεγάλη χημική ευστάθεια. Η χρήση, ωστόσο, αρκετών από τις χημικές του ενώσεις, είναι ιστορικά αποδεδειγμένη για την Αίγυπτο και τη Βαβυλώνα.

Πρώτος ο Βρετανός Davy, υποστήριξε την ύπαρξη του αλουμινίου το 1807, ενώ ο Δανός Oerstead κατάφερε να απομονώσει το μέταλλο αλουμίνιο. Το 1845, ο Γερμανός Woehler υπολόγισε το ειδικό του βάρος σηματοδοτώντας μία από τις σπουδαιότερες ιδιότητες του αλουμινίου: την «αβάσταχτη» ελαφρότητά του.

Ανάμεσα στα 1855 και το 1886, ο Γάλλος Deville ανέπτυξε μία χημική μέθοδο παραγωγής που κατέληγε σε πολύ ακριβό αλουμίνιο – λόγω μεθόδου.

Το γύρισμα της μοίρας έγινε το 1886, με την ταυτόχρονη – τυχαία – ανακάλυψη σε Αμερική και Γαλλία της ηλεκτρολυτικής μεθόδου κτήσης του μετάλλου από το οξείδιο του αλουμινίου (την αλουμίνα). Ο Αμερικανός Hall και ο Γάλλος Herlout χάραξαν το δρόμο που μετέτρεψε σε λεωφόρο ο Γερμανός Bayer το 1888, επινοώντας μια λογικά οικονομική μέθοδο παραγωγής αλουμίνας από τον βωξίτη.

Σε μία νύχτα η τιμή του μετάλλου έπεσε από τα 18 δολάρια στα 4,50 δολάρια.

Αρχιτέκτονες

Η EUROPAL, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και τους υποστηρίζει:

με σχέδια λεπτομερειών, για κάθε δυνατή κατασκευή που μπορεί να γίνει
με προμέτρηση σε επίπεδο ποσότητας προσφοράς
σε συμβουλευτικό και σε πρακτικό επίπεδο, με pre-sales και after sales service
ηλεκτρονικά, με direct mail
Γιατί αλουμίνιο;
Οι χημικές και φυσικές ιδιότητες του αλουμινίου το καθιστούν μία από τις πλέον χρήσιμες βιομηχανικές πρώτες ύλες, που χαρακτήρισαν μεγάλα βήματα της ανθρωπότητας το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, όπως η κατάκτηση του διαστήματος. Το αλουμίνιο ή αργίλιο είναι το τρίτο κατά σειρά στοιχείο μετά το οξυγόνο και το πυρίτιο που συναντάτε στο φλοιό της γης. Σε αντίθεση με τον χαλκό, τον χρυσό και τον σίδηρο το αλουμίνιο δεν υπάρχει στην φύση σε απλές χημικές ενώσεις εύκολα διασπάσιμες, έτσι η απομόνωση του μετάλλου αυτού καθυστέρησε ιδιαίτερα. Η ανακάλυψη του, αλλά και η παραγωγή του έγινε δυνατή μόνον μετά την ανακάλυψη και ευρεία χρήση του ηλεκτρισμού και όταν η χημεία αποχωρίσθηκε από το φάντασμα της αλχημείας

Το αλουμίνιο προέρχεται από το ορυκτό βωξίτης, που μετά την εξόρυξη του μετατρέπεται σε αλουμίνα και στη συνέχεια με την ηλεκτρόλυση μετατρέπεται σε μέταλλο αλουμίνιο .Η σημερινή υψηλή τεχνολογία και οι ιδιότητες του αλουμινίου και των κραμάτων του, εξηγούν το σημερινό ευρύ φάσμα εφαρμογών του.

Το αλουμίνιο μεταποιείται με διέλαση, με έλαση, με χύτευση, με μηχανουργικά εργαλεία για την παραγωγή προϊόντων η τμημάτων διαφόρων προϊόντων, οπότε και τα αποκαλούμε ημι-προϊόντα για χρήση σε μηχανολογικές και ηλεκτρικές εφαρμογές.

Η χρήση του αλουμινίου και των κραμάτων του εξασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση πολύ μεγάλη μηχανική αντοχή του σε σχέση με το βάρος του, καθιστούν το αλουμίνιο ένα ιδανικό υλικό για την κατασκευή μεταφορικών μέσων λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται.

Το αλουμίνιο ως υλικό συσκευασίας δεν είναι τοξικό, είναι αδιαπέραστο από υγρά και αέρια και εξασφαλίζει την υγιεινή των τροφίμων όταν και όπου χρησιμοποιείται για την συσκευασία τους. Στην οικοδομή αποτελεί ένα από τα βασικά υλικά. Είναι αδιάβρωτο από καιρικούς παράγοντες και δίνει μοναδικές λύσεις στην κατασκευή μοντέρνων κτιρίων, στην ανακατασκευή, την ανακαίνιση ή συντήρηση παλαιών κτιρίων με ιστορική και αρχιτεκτονική αξία.

Ιδιώτες

Για την EUROPAL το αλουμίνιο είναι ο κόσμος της.

Έχοντας σαν φιλοσοφία το τρίπτυχο ‘καινοτομία, δυναμισμός και ισχυρές ανθρώπινες σχέσεις’, σας καλούμε λοιπόν στον κόσμο της EUROPAL για να γνωρίσετε τα προϊόντα της, αλλά και για να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους κουφωμάτων που είναι διαθέσιμοι και να βοηθηθείτε στην επιλογή αυτού που ταιριάζει καλύτερα με τις δικές σας ανάγκες.

Γιατί αλουμίνιο;
Το ξύλο και ο σίδηρος υπήρξαν τα πρώτα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή κουφωμάτων. Ο σίδηρος χρησιμοποιείται πλέον κυρίως σε ειδικές κατασκευές και σε προκατασκευασμένα κτίρια όπου αργότερα αφαιρείται για να τοποθετηθεί αλουμίνιο σε διάφορες ανάγκες (λεβητοστάσια , αποθήκες κλπ).

Τα ξύλινα κουφώματα υπήρξαν για μεγάλο χρονικό διάστημα η επικρατέστερη κατηγορία εξωτερικών κουφωμάτων. Η εμφάνιση και οι θερμομονωτικές και ηχομονωτικές τους δυνατότητες, η ευκολία στην επεξεργασία και στην παραγωγή αποτελούν τα βασικά γνωρίσματα της συγκεκριμένης κατηγορίας. Κατασκευάζεται από αρκετά είδη ξύλου ενώ η ζήτησή τους επηρεάζεται από τη γεωγραφική περιοχή και τους κανονισμούς που ισχύουν (πολεοδομικοί – περιβαλλοντικοί).

Το αλουμίνιο λόγω των μηχανικών ιδιοτήτων του αλλά και της συμπεριφοράς του στις κλιματολογικές συνθήκες αποτελεί ιδανική λύση για την κατασκευή κουφωμάτων. Αποτελεί το βασικό υλικό στην κατασκευή κουφωμάτων έναντι άλλων υλικών όπως το ξύλο και το πλαστικό.

Τα βασικά πλεονεκτήματα των κουφωμάτων αλουμινίου είναι:

Ανάγκη ελάχιστης συντήρησης. Επιτυγχάνεται με ένα απλό καθαρισμό των κουφωμάτων και ιδιαίτερα των σημείων σύνδεσης των προφίλ. Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει με απλό νερό και σφουγγάρι. Ανά 1 μήνα μπορούμε να καθαρίζουμε την εξωτερική επιφάνεια του κουφώματος. Η μεγαλύτερη συχνότητα καθαρισμού θα πρέπει να είναι ανάλογη των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε περιοχή ( περιοχές κοντά σε θάλασσα χρειάζονται συχνότερο καθαρισμό των κουφωμάτων).
Το αλουμίνιο έχει τη δυνατότητα βαφής. Ακολουθώντας τις σύγχρονες επιταγές διακόσμησης τα προφίλ αλουμινίου μπορούν να έχουν μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Ακόμη με την κατάλληλη επεξεργασία προσφέρονται και σε όλες τις αποχρώσεις του ξύλου για παραδοσιακή εμφάνιση.
Τα κουφώματα αλουμινίου με τη χρήση κατάλληλων υλικών προσφέρουν μονωτικές ιδιότητες. Με ειδικά σχεδιασμένα συστήματα και υλικά η κατηγορία των θερμομονωτικών κουφωμάτων προσφέρει υψηλούς δείκτες θερμομόνωσης (διατήρηση της επιθυμητής εσωτερικής θερμοκρασίας χειμώνα – καλοκαίρι) και ηχομόνωσης.
Προσφέρει μεγάλη αντοχή στο χρόνο και τη χρήση συγκριτικά ακόμη με οποιοδήποτε υλικό.
Ανακυκλώνεται 100%
Οι απεριόριστες δυνατότητες κατασκευής κουφωμάτων σε οποιοδήποτε μέγεθος και σχήμα (μεγάλα ανοίγματα, τοξωτά κουφώματα κ.ά.)
Παράγονται ειδικού τύπου κατασκευές όπως αίθρια , υαλοετάσματα , κάγκελα και άλλες εφαρμογές – χρήσεις προϊόντων διαφορετικού καταναλωτικού χαρακτήρα.

Βασικές κατηγορίες και χρήσεις των κουφωμάτων

Ποιος τύπος κουφώματος ταιριάζει στις ανάγκες μου;
Οι ανάγκες για φυσικό φωτισμό, για θερμο-ηχομόνωση, για ασφάλεια, για εξοικονόμηση χώρου και φυσικά το κόστος είναι οι παράγοντες που πρέπει να εξετασθούν σε συνάρτηση από τον ενδιαφερόμενο καταναλωτή, προκειμένου να είναι σε θέση να επιλέξει την καλύτερη δυνατή λύση για τον χώρο του.Η επιλογή των κουφωμάτων πρέπει να γίνεται από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού του κτιρίου και να είναι ανάλογη με τις ιδιαιτερότητες, τις εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν στον χώρο του κτιρίου και τον τύπο της οικοδομής.Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος, ανάλογα με το άνοιγμα του κουφώματος. Για παράδειγμα, ένα «ελαφρύ» σύστημα έχει μεγαλύτερους περιορισμούς ως προς το άνοιγμα που μπορεί να τοποθετηθεί από ένα «βαρύ» σύστημα.

Οι βασικοί τύποι κουφωμάτων είναι δύο, τα ανοιγόμενα και τα συρόμενα.

Ανοιγόμενα κουφώματα
Προσφέρουν αποτελεσματική μόνωση, μεγαλύτερη ασφάλεια, διατίθενται σε πολλούς τύπους και σχέδια και δέχονται τζάμι, σήτα και παντζούρι ή ρολό εξωτερικά. Προσφέρουν όλο το άνοιγμα, αλλά χρειάζονται χώρο λειτουργίας στο εσωτερικό του χώρου όπου είναι τοποθετημένα. Τα ανοιγόμενα κουφώματα καταλαμβάνουν σήμερα μεγάλο μέρος στην αγορά και τοποθετούνται κυρίως σε μονοκατοικίες και σε ειδικά κτίρια. Ακόμα η τοποθετούνται σε αντικαταστάσεις παλαιών ξύλινων κουφωμάτων. Είναι ιδανικά για παραδοσιακές κατασκευές και όχι μόνο. Υπάρχουν σειρές απλές και θερμομονωτικές. Από οικονομικής άποψης είναι ακριβότερα από τα συρόμενα, έχουν όμως την δυνατότητα και προσφέρουν απεριόριστες εφαρμογές και σωστές λύσεις σε κάθε περίπτωση, δέχονται δε πολλά αξεσουάρ και μηχανισμούς καλύπτουν κάθε ιδιαίτερη απαίτηση.

Συρόμενα κουφώματα
Η οικονομία χώρου είναι το βασικό πλεονέκτημα που προσφέρουν τα συρόμενα κουφώματα. Έτσι, χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστων στις μαζικές κατασκευές –τις πολυκατοικίες- όπου επιβάλλεται η οικονομία ως προς το χώρο. Τα συρόμενα κουφώματα είναι ένα ιδιαίτερο γνώρισμα της ελληνικής αγοράς και είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο στις κατασκευές κουφωμάτων κατά τις δεκαετίες ’70 και ’80. Οι σημερινές σειρές συρομένων κουφωμάτων είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αφοράς και προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερη μόνωση, κυκλοφορούν δε και θερμομονωτικές. Χρειάζονται λιγότερο χώρο για να λειτουργήσουν και και δέχονται τζάμι, σήτα και πατζούρι ή ρολό εξωτερικά. Μπορούν να είναι χωνευτά στον τοίχο ( προσφέροντας όλο το άνοιγμα ) και εξωτερικά στον τοίχο. Μπορούν ακόμη να είναι δίφυλλα που ενώνονται στο κέντρο του ανοίγματος, ή επάλληλα που κινούνται το ένα επάνω στο άλλο και πολύφυλλα με ανάλογη λειτουργία.

Τι θα πρέπει να προσέξω κατά τη διαδικασία επιλογής
Ένα κούφωμα θα πρέπει να προσφέρει:

Προστασία από το εξωτερικό περιβάλλον ( θερμοκρασία, θόρυβος, αέρας, χιόνι, βροχή )
Εξαερισμό χώρων
Είσοδο του φυσικού φωτός
Ελάχιστη συντήρηση
Ευκολία στη χρήση
Στόχος μας η ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών
Ακόμη και το καλύτερο σύστημα κουφωμάτων μπορεί να αποδειχθεί πολύ κακό σε περίπτωση που η κατασκευή και τοποθέτησή του δεν γίνουν σωστά. Γι αυτό το λόγο εμπιστευθείτε αυτήν την πολύ σημαντική σας επιλογή στην EUROPAL, διότι ο κυρίως στόχος όλων μας σ’ αυτήν την εταιρία είναι η άριστη εξυπηρέτηση του κάθε πελάτη!

Θερμομονωτικά συστήματα κουφωμάτων

 

 

 

 

 

H αξία «ALUMIL».
Τα θερμομονωτικά κουφώματα που έχει αναπτύξει η ALUMIL κατατάσσονται στις υψηλότερες κατηγορίες απόδοσης βάση των ευρωπαικών αλλά και διεθνών προδιαγραφών.

H εταιρία έχει σχεδιάσει και παράγει μόνη της το ειδικό υλικό από πολυαμίδιο, το οποίο χρησιμοποιείται ως θερμοδιακόπτης στην κατασκευή των θερμομονωτικών κουφωμάτων.

Σήμερα διαθέτει στην αγορά δώδεκα σειρές θερμοδιακοπτώμενων κουφωμάτων που μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη.

H ALUMIL είναι ο μεγαλύτερος όμιλος διέλασης στην Ελλάδα και από τους πιο προηγμένους της Ευρώπης, μοναδικός ως προς την καθετοποίηση του με:

8 υπερσύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα
5 εργοστάσια στο εξωτερικό ( Σερβία, Βοσνία, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία
230.00 τ.μ. στεγασμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις
27 θυγατρικές εταιρίες σε όλο τον κόσμο.
εκτεταμένα δίκτυα πωλήσεων σε 45 χώρες και 4 Ηπείρους, πολλά από τα οποία με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
2000 εργαζομένους
Είναι ο πρώτος στην Ελλάδα σε:
παραγωγή προφίλ αλουμινίου
πωλήσεις
εξαγωγές
ανάπτυξη
επενδύσεις

 

 

 

 

 

 

Δραστηριοποιείται σε έξι βασικούς τομείς:
Αρχιτεκτονικά Συστήματα Αλουμινίου
Βιομηχανικά προφίλ
Προϊόντα ηλιοπροστασίας – σκίασης
Είδη εσωτερικών χώρων (πόρτες εσωτερικές και ασφαλείας, πόρτες πυρασφάλειας, διαχωριστικά κ.ά.)
Πλαστικά (εξαρτήματα, πολυκαρβονικά φύλλα, προφίλ πολυαμιδίου κ.ά.)
Αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου
Τα 48 διαφορετικά συστήματα αποτελούν την κυρίαρχη ομάδα προιόντων του ομίλουν και καλύπτουν κάθε αρχιτεκτονική εφαρμογή και χρήση.

Συστήματα της ALUMIL έχουν τοποθετηθεί σε εντυπωσιακά κτίρια, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Γιοχάνεσμπουργκ, από τη Μόσχα μέχρι τη Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι, από το Λονδίνο μέχρι τη Βαρκελώνη και την Κωνσταντινούπολη.

Διακρίνονται για την κατασκευαστική τους αρτιότητα, το σύγχρονο σχεδιασμό τους, την υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα, όπως επίσης και τη δυνατότητα συνδυασμού τους, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τις εναλλακτικές επιλογές του χρήστη.

Τέλος, οι εξαντλητικές δοκιμές στις οποίες υποβάλλονται τα Αρχιτεκτονικά Συστήματα Αλουμινίου της ALUMIL, σε διεθνή ινστιτούτα ελέγχου και πιστοποιήσεων (Ift Rosenheim Germany, AAMA USA, Giordano Italy), είναι η καλύτερη απόδειξη της ιδιαίτερης σημασίας που δίνει η εταιρία στον τομέα της ποιότητας των προιόντων της.

Building excellence every day

Η αξία της θερμομόνωσης

Τι είναι θερμομόνωση
Οι θερμομονωτικές ιδιότητες ενός κουφώματος καθορίζονται τόσο από την ικανότητα του να εμποδίζει το πέρασμα ζεστού ή κρύου αέρα μέσω των αρθρώσεων του (ιδιότητα που αναφέρεται στην αεροστεγανότητα), όσο και από την ικανότητά του να εμποδίζει την διάδοση της θερμότητας μέσω των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένο. Ως θερμομονωτικό ορίζεται ένα προφίλ του οποίου το εσωτερικό μέρος και το εξωτερικό μέρος της τομής του χωρίζονται με την παρεμβολή ενός υλικού διαφορετικής υφής που χαρακτηρίζεται από χαμηλές τιμές θερμικής αγωγιμότητας. Πρόκειται για τη λεγόμενη θερμοδιακοπή. Αυτός ο τύπος του προφίλ εμποδίζει την άμεση μεταβίβαση της θερμότητας λόγω αγωγιμότητας από το εσωτερικό περιβάλλον προς τα έξω και αντιστρόφως.

Εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 30%
Τα καύσιμα ακριβαίνουν μέρα με τη μέρα, η ηλεκτρική ενέργεια είναι επίσης πολύτιμη. Το παγκόσμιο κλίμα πάει να <<τρελαθεί>> εξαιτίας των ανεξέλεγκτων επεμβάσεων του ανθρώπου στο περιβάλλον και της κατάχρησης των ενεργειακών πόρων.

Τι θα λέγατε να κάνετε οικονομία για το πορτοφόλι σας, να συμβάλετε στη σταθερότητα της εθνικής οικονομίας και ταυτόχρονα να μειώσετε την προσωπική σας συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις κλιματικές αλλαγές:

Η χρήση και μόνο θερμομονωτικών κουφωμάτων μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στους παραπάνω στόχους, αφού για τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης καταναλώνονται τα μεγαλύτερα ενεργειακά κονδύλια των νοικοκυριών. Σύμφωνα με έρευνες, η χρήση ενός κουφώματος αλουμινίου με θερμοδιακοπή μειώνει την απώλεια θερμότητας έως και κατά ένα τρίτο σε σχέση με ένα απλό κούφωμα, ενώ μπορεί να μειώσει τα έξοδα θέρμανσης έως και κατά ένα πέμπτο.

Σπατάλη στον κτιριακό τομέα
Μπορεί κανείς να αντιληφθεί τη σημασία αυτών των δεδομένων αν αναλογιστεί ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Greenpeace, ο κτιριακός τομέας στην Ελλάδα (οικιακός και τριτογενής) είναι ο πιο σπάταλος ενεργειακά. Ξεπερνώντας τη βιομηχανία και τις μεταφορές. Ο κτιριακός τομέας καταναλώνει περίπου το 39% της ενέργειας και ευθύνεται για το 40% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και προκαλούν τις κλιματικές αλλαγές. Σύντομα εξάλλου η υιοθέτηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας θα επιβάλλεται και νομοθετικά. Η Ελλάδα είχε την υποχρέωση από τις 4 Ιανουαρίου 2006 να ενσωματώσει την ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και να εναρμονισθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που επιβάλλει νέους κανόνες στην κατανάλωση ενέργειας στις οικοδομές, εξέλιξη που αναμένεται κατά το επόμενο διάστημα. Με την εφαρμογή της νέας οδηγίας τα κτίρια θα <<βαθμολογούνται>> ανάλογα με το πόσο σπάταλα ενεργειακά είναι και τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεση του κάθε αγοραστή ή ενοίκου.

Η αξία ALUMIL
Τα θερμομονωτικά κουφώματα που έχει αναπτύξει η Alumil κατατάσσονται στις υψηλότερες κατηγορίες απόδοσης βάση των ευρωπαϊκών αλλά και διεθνών προδιαγραφών. Η εταιρία έχει σχεδιάσει και παράγει μόνη της το ειδικό υλικό από πολυαμίδιο, το οποίο χρησιμοποιείται ως θερμοδιακόπτης στην κατασκευή των θερμομονωτικών κουφωμάτων. Σήμερα διαθέτει στην αγορά δώδεκα σειρές θερμοδιακοπτώμενων κουφωμάτων που μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη.

Θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου

Οι ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής συστημάτων αλουμινίου για πόρτες και παράθυρα μετά από έρευνα και επενδύσεις σχεδιάζουν και παράγουν αξιόπιστα θερμομονωτικά συστήματα για κουφώματα αλουμινίου με διεθνείς πιστοποιήσεις. Τα συστήματα αλουμινίου για πόρτες, παράθυρα και υαλοπετάσματα προσφέρουν στον καταναλωτή μεγάλη ποικιλία λύσεων για κάθε νέα κατασκευή ή αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. Το αλουμίνιο που χρησιμοποιείται είναι ελληνικό, είναι ανακυκλώσιμο και δεν είναι τοξικό. Για το λόγο αυτό το 75% των κουφωμάτων που υπάρχουν στα ελληνικά σπίτια είναι από αλουμίνιο.

Οι καταναλωτές προτιμούν τα κουφώματα από αλουμίνιο γιατί:
Είναι ασφαλή και λειτουργικά.
Προσφέρουν υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση.
Αντέχουν σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες και στη διάβρωση ακόμα και κοντά στη θάλασσα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, σχεδίων και κατεργασιών.
Έχουν ελάχιστο κόστος συντήρησης.
Είναι πλήρως ανακυκλώσιμα με 95% εξοικονόμηση ενέργειας.
Οι μηχανικοί και αρχιτέκτονες προτιμούν τα κουφώματα από αλουμίνιο για όλα τα παραπάνω καιι γιατί:
Δίνουν λύσεις σε κάθε αρχιτεκτονική ιδέα.
Οι αρχικές διαστάσεις τους διατηρούνται για πολλά χρόνια.
Είναι ελαφρυά και σταθερά.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν απελευθερώνουν βλαπτικές ουσίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Τα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εμποδίζουν τη διαφυγή θερμότητας και να επιτυγχάνουν 35% εξοικονόμηση ενέργειας

Προϊόντα alumil

Ανοιγόμενα συστήματα
Προσφέρουν μόνωση, ασφάλεια και υψηλή αισθητική. Κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Τοποθετούνται σε μονοκατοικίες, κτίρια και πολυκατοικίες. Προσφέρονται σε απλές σειρές, αλλά και σε θερμομονωτικές εκδόσεις.

Χαρακτηρίζονται από:

τις απεριόριστες εφαρμογές και τυπολογίες
τις κατάλληλες λύσεις που ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση
το πλήθος των διαθέσιμων αξεσουάρ
το ότι δέχονται τζάμια (μονά, διπλά, τριπλά), παντζούρια και ρολά
Το M 11000 Alutherm Plus είναι ένα δοκιμασμένο και αξιόπιστο ανοιγόμενο σύστημα, μελετημένο και σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε μία μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.
Είναι πιστοποιημένο για τις υψηλές επιδόσεις του στην ηχομόνωση,τη θερμομόνωση και την ανεμοπίεση, ενώ διακρίνεται και για τo υψηλό επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει. Ο ειδικός σχεδιασμός των προφίλ του επιτρέπει την σωστή λειτουργία του σε πόρτες οποιουδήποτε ανοίγματος, τόσο σε κατοικίες, όσο και σε επαγγελματικούς χώρους. Επίσης, προσφέρει μεγάλη ποικιλία επιλογών ως προς την εμφάνιση (minimal, μοντέρνο, νεοκλασικό, παραδοσιακό, inox), ενώ διατίθεται και με περιμετρικό μηχανισμό κλειδώματος πολλαπλών σημείων.

M9650: H σειρά αυτή αποτελεί μία οικονομική λύση στα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα. Πιστοποιημένη από το γερμανικό ινστιτούτο IFT Rosenheim, προσφέρει βασική θερμομόνωση, ενώ μπορεί να συνδυαστεί χωρίς σημαντική αισθητική διαφορά στο ίδιο κτίριο με κουφώματα της σειράς Μ 11000 Alutherm Plus, αφού έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και τις ίδιες γραμμές σχεδίασης.

Το υψηλό επίπεδο ασφάλειας είναι το χαρακτηριστικό της σειράς Μ 20000 Apollo Alutherm η οποία διατίθεται σε απλή (M 20500 Apollo) και θερμοδιακοπτόμενη έκδοση. Το σύστημα ικανοποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις για ασφάλεια, καθώς διαθέτει ενσωματωμένο ατσάλινο μηχανισμό που διασφαλίζει περιμετρικό κλείδωμα του κουφώματος σε πολλά σημεία. Ο σχεδιασμός της σειράς είναι εξολοκλήρου βασισμένος στην εφαρμοσμένη και πιστοποιημένη τεχνολογία της M 11000 Alutherm Plus.

M9650 Alutherm: H σειρά αυτή αποτελεί μία οικονομική λύση στα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα. Πιστοποιημένη από το γερμανικό ινστιτούτο IFT Rosenheim, προσφέρει βασική θερμομόνωση, ενώ μπορεί να συνδυαστεί χωρίς σημαντική αισθητική διαφορά στο ίδιο κτίριο με κουφώματα της σειράς Μ 11000 Alutherm Plus, αφού έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και τις ίδιες γραμμές σχεδίασης.

Οι μαλακές, καμπύλες γραμμές στο σχεδιασμό αποτελούν το χαρακτηριστικό του συστήματος M 9400 Softline. Όσοι προτιμούν την αισθητική του ξύλου, επιλέγουν επιπλέον την έκδοση Wood Effects, στο χρώμα του ξύλου. Το σύστημα αυτό είναι πιστοποιημένο από το διεθνούς φήμης γερμανικό ινστιτούτο Rosenheim όσον αφορά τη στεγάνωση.

M940 Mini: Είναι το ελαφρύτερο – και οικονομικότερο – σύστημα στα ανοιγόμενα κουφώματα, σχεδιασμένο για μικρά σχετικά ανοίγματα. Συνδυάζεται ιδανικά με την Μ900 Aero για συνεργασίες ανοιγόμενων και συρόμενων κουφωμάτων.

Συρόμενα συστήματα
Τα συρόμενα κουφώματα αποτελούν μία επιλογή, η οποία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά. Χρησιμοποιούνται στις πολυκατοικίες σαν οικονομικότερες επιλογές ή σε
μικρότερους χώρους, για καλύτερη αξιοποίησή του. Είναι η ιδανική λύση για κατοικίες με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο εσωτερικά.

Τα βασικά τους γνωρίσματα είναι ότι:

χρειάζονται λιγότερο χώρο για να λειτουργήσουν
επιδέχονται μονό ή διπλό τζάμι, σήτα, παντζούρι, εξωτερικό ρολό, αντικωνωπικό σύστημα
προσφέρονται σε όλες τις τυπολογίες (χωνευτά, δίφυλλα, επάλληλα) Προϊόντα | Συρόμενα Συστήματα | M23300 Forestal Slide | Μ300 Falcon Alutherm | S450 Premier Alutherm Inox | S400 Premier Alutherm | S300 Deluxe Alutherm | S100 Alutherm Light Inox | Μ12000 Premier | Μ14000 Deluxe | Μ14500 Deluxe Light | Μ9200 Exclusive | Μ9050 Light | Μ9000 Slide | M900 Aero
Τα συρόμενα κουφώματα αποτελούν μία επιλογή, η οποία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά. Χρησιμοποιούνται στις πολυκατοικίες σαν οικονομικότερες επιλογές ή σε μικρότερους χώρους, για καλύτερη αξιοποίησή του. Είναι η ιδανική λύση για κατοικίες με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο εσωτερικά. Τα βασικά τους γνωρίσματα είναι ότι: • χρειάζονται λιγότερο χώρο για να λειτουργήσουν • επιδέχονται μονό ή διπλό τζάμι, σήτα, παντζούρι, εξωτερικό ρολό, αντικωνωπικό σύστημα • προσφέρονται σε όλες τις τυπολογίες (χωνευτά, δίφυλλα, επάλληλα)
M23300 Forestal Slide

Η M 23300 Forestal Slide είναι η κορυφαία εξειδικευμένη πρόταση της ALUMIL στα θερμο-ηχομονωτικά συρόμενα κουφώματα συνδυάζοντας αρμονικά το αλουμίνιο με το ξύλο παρέχοντας ποιότητα, αισθητική, ασφάλεια και θερμομόνωση. Η σειρά αυτή είναι ιδανική για πολυτελείς κατασκευές.

Μ300 Falcon Alutherm: Το ανορθούμενο-συρόμενο σύστημα Μ 300 Falcon Alutherm αποτελεί μια εξειδικευμένη πρόταση για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων. Ιδιαίτεα στιβαρό σύστημα με την δυνατότητα διχρωμίας από την εσωτερική και την εξωτερική πλευρά του κουφώματος.

S450 Premier Alutherm Inox: H S450 Premier Alutherm Inox είναι ένα ανορθούμενο-συρόμενο σύστημα με ιδαίτερα οικονομικό μηχανισμό

S400 Premier Alutherm: Βασισμένη στην πετυχημένη σειρά Μ12000 Premier, η S400 Premier Alutherm αποτελεί τη θερμομονωτική της έκδοση.

S300 Deluxe Alutherm: Το σύστημα S 300 Deluxe Alutherm βασίζεται στα χαρακτηριστικά της Μ 14000 Deluxe και αποτελεί τη θερμομονωτική της έκδοση. Αποτελεί μία ιδαίτερα κομψή πρόταση της ALUMIL με χαρακτηριστικά τον ανοξείδωτο οδηγό κύλισης, την δυνατότητα ίσιας κοπής και την γραμμική αισθητική.

S100 Alutherm Light Inox: Η νέα ιδιαίτερα οικονομική πρόταση της ALUMIL για συρόμενα κουφώματα, που συνδυάζει θερμομονωτικές ιδιότητες, την κομψότητα και την οικονομία. Αποτελεί τη θερμοδιακοπτώμενη έκδοση της σειράς Μ 14500 DELUXE LIGHT.

Μ12000 Premier: Είναι η πλέον προηγμένη τεχνολογικά πρόταση της ALUMIL στην κατηγορία των συρόμενων κουφωμάτων. Με ελλειπτική φόρμα στη σχεδίαση προσφέρει μεγάλη ποικιλία αισθητικών επιλογών και τυπολογιών. Στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά της περιλαμβάνονται τα ενισχυμένα ράουλα για ομαλή κύλιση των κουφωμάτων και η κλειδαριά πολλαπλών σημείων.

Μ14000 Deluxe: Αποτελεί την πιο κομψή πρόταση της ALUMIL και προσφέρει μεγάλη ποικιλία σε τύπους και σχέδια. Στα ειδικά χαρακτηριστικά της περιλαμβάνεται ο ειδικά σχεδιασμένος ταμπλάς με γραμμώσεις, ο οποίος τονίζει τη γραμμικότητα του φύλλου και η κλειδαριά ενός ή πολλαπλών σημείων.

Μ14500 Deluxe Light: Η Μ14500 Deluxe Light αποτελεί μια εξελιγμένη οικονομική πρόταση της ALUMIL στην αγορά των συρόμενων συστημάτων. Συνδυάζει τα οικονομικά χαρακτηριστικά της Μ9050 Light με την εφαρμοσμένη τεχνογνωσία της Μ14000 Deluxe, και καλύπτει όλες τις τυπολογίες συρομένων, προσθέτοντας άλλη μια χαμηλού κόστους εναλλακτική στη γκάμα αρχιτεκτονικών συστημάτων της ALUMIL.

Μ9200 Exclusive: Από τα πιο διαδεδομένα συρόμενα συστήματα της αγοράς αποτελεί ένα σύστημα κουφωμάτων με καμπύλες γραμμές στη σχεδίαση, ιδανικό για κατασκευές με μεσαία και μεγάλα ανοίγματα περιλαμβάνει όλες τις τυπολογίες των συρόμενων συστημάτων καθώς και αντικωνωπικές σήτες.

Μ9050 Light: Αποτελεί την εξέλιξη της σειράς M 9000 Slide στην πιο ελαφριά και καμπύλη έκδοσή της. Προσφέρει τη βασική στεγάνωση και ηχομόνωση, αλλά και πολλαπλές τυπολογίες και σχέδια.

Μ9000 Slide: Είναι ένα συρόμενο σύστημα με επίπεδη εξωτερική εμφάνιση, το οποίο παρέχει τη βασική στεγάνωση και ηχομόνωση, καθώς και όλες τις δυνατές λύσεις συρόμενων κουφωμάτων. Ιδιαίτερο χαρκτηριστικό γνώρισμα της Μ 9000 Slide είναι το μικρό βάρος και η γραμμική επίπεδη εξωτερική εμφάνιση.

M900 Aero: Αποτελεί την ιδανική οικονομική λύση, καθώς είναι το ελαφρύτερο και οικονομικότερο συρόμενο σύστημα υψηλής ποιότητας. Ενδείκνυται για μικρά ή μεσαία ανοίγματα, παρέχει τη βασική στεγάνωση και ηχομόνωση, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με τη σειρά Μ 940 Mini για ανοιγόμενα σταθερά κουφώματα.

Εσωτερικές πόρτες
Οι πόρτες εσωτερικών χώρων INTERNO συνδυάζουν ξύλινα θυρόφυλλα με κάσα αλουμινίου. Έχουν σύγχρονο σχεδιασμό και τέλειο φινίρισμα, τα οποία τις καθιστούν δημιουργίες υψηλής αισθητικής, ικανές να καλύψουν κάθε απαίτηση. Διατίθενται σε ποικιλία σχεδίων, ενώ, ανάλογα με το μοντέλο, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αποχρώσεων από μία μεγάλη ποικιλία χρωμάτων λάκας ή ξύλου, σε διάφορες ποιότητες βαφής.

Θωρακισμένες πόρτες
Απαραβίαστες και ηχομονωτικές θωρακισμένες πόρτες από χάλυβα ειδικής σκληρότητας.Επιτυγχάνουν μέγιστη ασφάλεια, ασφαλίζοντας το διπλά θωρακισμένο θυρόφυλλο, ανάλογα με τον τύπο θωράκισης, σε 12 ή 16 σημεία πάνω στη χαλύβδινη κάσα. Διαθέτουν ρυθμιζόμενους μεντεσέδες – ατσάλινα σταθερά έμβολα – φύλλο με διπλή χαλύβδινη θωράκιση – κλειδαριά χρηματοκιβωτίου – μηχανισμό ελεγχόμενου ανοίγματος – πανοραμικό μάτι – πόμολο – ειδικό μηχανισμό κάλυψης του κενού μεταξύ πόρτας και δαπέδου και δυνατότητα εξοπλισμού με ηλεκτρονική κλειδαριά. Η εξωτερική επιφάνεια του θυρόφυλλου συνοδεύεται από διακοσμητικές επενδύσεις αλουμινίου ή ξύλου, φυσικού ή τεχνητού, σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων.

Πόρτες πυρασφάλειας
Μεταλλικές πόρτες πυρασφάλειας με διάρκεια αντοχής στη φωτιά 60′ και 120′ λεπτών (REI 60′ & 120′), κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα και βαμμένες με εποξική πολυεστερική βαφή, η οποία περιέχει σκληρυντικά για μεγαλύτερη προστασία και τέλειο φινίρισμα.

Συστήματα ειδικών χρήσεων
Για την ανάδειξη μιας κατασκευής, αλλά και τη συνολική λειτουργικότητα ενός χώρου, πολλές φορές υπάρχει η επιλογή ή η ανάγκη ειδικών κατασκευών, όπως:

αιθρίων
πτυσσόμενων πορτών (φυσσούνων)
χωρισμάτων γραφείων
κιγκλιδωμάτων
κ.ά
Η τεχνολογική ανάπτυξη των συστημάτων αλουμινίου της Alumil, επιτρέπει στον αρχιτέκτονα/μελετητή να καλύψει μεγάλα ανοίγματα στο χώρο, επιτυγχάνοντας παράλληλα αντοχή, στεγανότητα, θερμομόνωση και design. Στα πλαίσια αυτά η Alumil προτείνει :

Τις σειρές (Μ9850 και Μ10800) για την κατασκευή αιθρίων με άπλετο φυσικό φως
Τις σειρές (Μ9800 και Μ19800) για την κατασκευή πτυσσόμενων πορτών ή παραθύρων, σε χώρους όπου χρήζουν άριστη αξιοποίηση και του παραμικρού τετραγωνικού εκατοστού
Τη σειρά διαχωριστικών γραφείων (Ρ100), σε μοναδικούς συνδυασμούς λειτουργικότητας και σχεδιασμού, για κάλυψη των σημερινών αναγκών για μέγιστη αξιοποίηση του εργασιακού χώρου
Τη νέα σειρά κιγκλιδωμάτων αλουμινίου (Μ8000), με συνδυασμό υλικών (αλουμινίου και inox) μοναδικής αισθητικής και ευκολίας τοποθέτησης, τόσο σε παλαιές όσο και σε νέες κατασκευές M 19800 Accordion Alutherm
To M 19800 Accordion αποτελεί την απάντηση της ALUMILl στις ανάγκες σπιτιών ή επαγγελματικών χώρων για πτυσσόμενες πόρτες. Το σύστημα είναι ιδανικό για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων όπως σε εκθέσεις αυτοκινήτων, εστιατόρια, χώρους αναψυχής κλπ. Μπορεί να κατασκευαστεί με απεριόριστο αριθμό φύλλων, χωρίς ιδιαίτερες δεσμεύσεις στις διαστάσεις, ενώ καταλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό χώρο. Εξασφαλίζει ομαλή κύλιση και μεγάλη αντοχή στη χρήση.

M 9800 Accordion: Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το σύστημα M 19800 Accordion Alutherm, αποτελώντας τη μη θερμομονωτική έκδοσή του.

Μ 10880 Sun Roof: Η σειρά Μ 10880 Sunroof είναι ένα συρόμενο σύστημα στέγης, αποτέλεσμα της εμπειρίας της ALUMIL στο σχεδιασμό πρωτότυπων και λειτουργικών συστημάτων αλουμινίου. Η σειρά προσφέρει ευελιξία και δυνατότητα εναλλακτικών λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες χωρών με μεταβαλλόμενες χρήσεις όπως εστιατόρια, πισίνες, ξενοδοχεία κ.α.

Μ 10800 Skylight Alutherm: Η δημιουργία αιθρίων στα σύγχρονα κτίρια είναι μία λύση υψηλής αισθητικής, η οποία επιλύει συγχρόνως και το πρόβλημα του φυσικού φωτισμού του χώρου. Η σειρά Μ 10800 Skylight Alutherm αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη πρόταση γι αυτού του είδους τις κατασκευές. Χρησιμοποιείται σε πισίνες, γυμναστήρια, εμπορικά κέντρα, δημιουργώντας μία ευχάριστη αίσθηση και συνθήκες ευεξίας στους επισκέπτες. Η σειρά διαθέτει σύστημα απορροής για την απομάκρυνση του νερού, το οποίο δημιουργείται από την συμπύκνωση των υδρατμών, ενώ εγγυάται άριστη αντοχή των υλικών στο χρόνο χωρίς διαβρώσεις κάτω από τις πιο δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες.

M 8000 Railings: Η σειρά κιγκλιδωμάτων M 8000 Railings χαρίζει μοντέρνα όψη στην οικοδομή, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών υλικών στα πάνελ (όπως αλουμίνιο, γυαλί, ανοξείδωτος χάλυβας), με ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων στα πάνελ αλουμινίου. Στα πλεονεκτήματά της περιλαμβάνεται η αντοχή στο χρόνο και η εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση τόσο σε νέες όσο και σε παλιές οικοδομές.

Ρ 100 Office: H ALUMIL διαθέτει ιδανικές λύσεις για διαχωριστικά εσωτερικών χώρων. Το Ρ100 Office είναι ένα ευέλικτο σύστημα διαχωριστικών με καμπύλες αρχιτεκτονικές γραμμές, το οποίο ακολουθεί την πιο προηγμένη αντίληψη για καθαρές επιφάνειες χωρίς σκόνη. Διαθέτει πιστοποιημένη ηχομόνωση 48 dB και δυνατότητα τοποθέτησης ρυθμιζόμενων περσίδων με κρυφό μηχανισμό και ειδικού προφίλ – βάσης για τα καλώδια ρεύματος.

Πολυκαρβονικά φύλλα
Τα πολυκαρβονικά φύλλα είναι σύγχρονα υλικά, τα οποία υπερέχουν έναντι των παραδοσιακών, όπως το γυαλί, με δυνατότητες πολλαπλών εφαρμογών. Ενδείκνυνται για αίθρια, ηλιακές οροφές, χωρίσματα εσωτερικών χώρων, στέγαστρα, παράθυρα, φεγγίτες, θερμοκήπια, κιόσκια, συρόμενα σκέπαστρα και ηχοπετάσματα. Είναι ελαφριά, εύκαμπτα, ανθεκτικά, πρακτικά άθραυστα, θερμομονωτικά, φωτοδιαπερατά, ηχομονωτικά και παρέχουν προστασία από την ηλιακή και την υπεριώδη ακτινοβολία. Επιπλέον, δεν επιτρέπουν την εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού και καθαρίζονται εύκολα. Διατίθενται σε διάφορα πάχη και σε ποικιλία χρωμάτων όπως το λευκό, το διαφανές, το μπρονζέ, το πράσινο και το μπλε, ικανοποιώντας κάθε πιθανή απαίτηση.

M 5600 Solar Protection: Η ολοένα αυξανόμενη σημασία της ηλιοπροστασίας στην αρχιτεκτονική, σε συνδυασμό με τις νέες τάσεις για μεταλλικά κτίρια, δημιούργησε την ανάγκη σχεδιασμού νέων προσόψεων και κατ΄ επέκταση νέων προϊόντων προφίλ αλουμινίου. Το σύστημα ηλιοπροστασίας Μ 5600 Solar Protection προσδίδει μοντέρνα εξωτερική εμφάνιση σε κάθε κτίριο. Οι περσίδες του έχουν ελλειπτική φόρμα, διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη, ενώ επίσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερής και κινούμενης περσίδας.

Προϊόντα εντομοπροστασίας
Η ALUMIL διαθέτει μία ολοκληρωμένη συλλογή προϊόντων για την προστασία από τα έντομα, για κάθε χώρο με εξωτερική θέα. Οι αντικωνωπικές σήτες της κατασκευάζονται από αλουμίνιο, μπρούτζο, fiberglass ή πολυεστέρα. Είναι ανθεκτικές, με διαβαθμίσεις στην ορατότητα προς τα έξω, κατάλληλες να καλύψουν μικρά ή μεγάλα ανοίγματα και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εφαρμογής. Διατίθενται σε διάφορες αποχρώσεις και ποικιλίες διαστάσεων.

Προϊόντα ηλιοπροστασίας
Η ALUMIL προσφέρει σύγχρονες λύσεις για την πλήρη αντιηλιακή προστασία εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, όπως επίσης και για την ένδυση επίπλων κήπου. Η συλλογή της περιλαμβάνει διάτρητα υφάσματα σκίασης και υφάσματα επίπλων κήπου. Τα υφάσματα σκίασης (screens) είναι εξαιρετικής αντοχής, αντανακλούν και απορροφούν σε ποσοστό μέχρι και 90% τη θερμότητα και τη λάμψη της ηλιακής ακτινοβολίας, απομονώνουν τα αδιάκριτα βλέμματα στη διάρκεια της μέρας, ενώ παρέχουν πλήρη ορατότητα προς τα έξω και επιτρέπουν το φυσικό φωτισμό και αερισμό του χώρου. Παράλληλα, προστατεύουν τον οικιακό εξοπλισμό από το ξεθώριασμα, ενώ, τοποθετημένα εξωτερικά λειτουργούν και ως σήτες. Συμπληρώνουν τέλεια κάθε στυλ εσωτερικής διακόσμησης, καθώς διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία στιλ, σχεδίων, χρωμάτων και υφάνσεων. Τα υφάσματα επίπλων κήπου δίνουν λειτουργικές κατασκευές (σε έπιπλα, ομπρέλες, ξαπλώστρες κ.α.) αντέχουν στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και τη βαριά χρήση, ενώ διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων.