Θερμονονωτικό σύστημα υαλοπετασμάτων SMARTIA M85s

Το SMARTIA M85s αποτελεί το νέο θερµοµονωτικό unitized & structural σύστηµα υαλοπετασµάτων της ALUMIL.

Περιγραφή

 • Μειωμένο κόστος και χρόνος παραγωγής, αφού γίνεται η δημιουργία των τελάρων με τζάμι στην παραγωγικές εγκαταστάσεις
 • Εξοικονόμηση κόστους υλικών και χρόνου κατασκευής
 • Σταθερά αυξανόμενη ποιότητας παραγωγής, αφού γίνεται η δημιουργία των τελάρων με τζάμι στην παραγωγικές εγκαταστάσεις
 • Εγγυημένη ποιότητα στις επιδόσεις του κουφώματος
 • Μειωμένο κόστος τοποθέτησης και εναπόθεσης, αφού υποστηρίζεται από τον εργολάβο ανέγερσης του εκάστοτε έργου
 • Δυνατότητα σχεδιασμού ειδικών λύσεων προσαρμοσμένες στο εκάστοτε κτίριο
 • Μειωμένο κόστος ζημιών στο εργοτάξιο κατά την εναπόθεση των έτοιμων τελάρων στο εργοτάξιο, , αφού υποστηρίζεται από τον εργολάβο ανέγερσης του εκάστοτε έργου
 • Υψηλή Ενεργειακή απόδοση
 • Αυξημένo επίπεδο άνεσης στο χώρο
 • Ενίσχυση Φυσικού φωτισμού
 • Αυξημένη στατικότητα και λειτουργικότητα σε ακραία φυσικά φαινόμενα
 • Ευκολία χρήσης με ηλεκτρική κίνηση
 • 85 mm πλάτος κολώνας και τραβέρσας.
 • Στο σύστηµα µπορούν να τοποθετηθούν αποκλειστικά υαλοπίνακες συνολικού πάχους 32 mm ή 44 mm
 • ∆υνατότητα για εύκολη αντικατάσταση υαλοπινάκων σε περίπτωση θραύσης.
 • Εναρµονισµένη τοποθέτηση προβαλλόµενων παραθύρων στην κατασκευή.