ΠΑΡΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ

Παράγωνο δίφυλλο παντζούρι

ΚΩΔΙΚΟΣ: Χ00060

Παράγωνο μονόφυλλο παντζούρι

ΚΩΔΙΚΟΣ:  Χ00059

Παράγωνο τετράφυλλο παντζούρι

ΚΩΔΙΚΟΣ: Χ00062

Παράγωνο τρίφυλλο παντζούρι

ΚΩΔΙΚΟΣ: Χ00061

ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Παράγωνο δίφυλλο παράθυρο

ΚΩΔΙΚΟΣ: Χ00056

Παράγωνο δίφυλλο παράθυρο με δύο σταθερά και σταθερό φεγγίτη

ΚΩΔΙΚΟΣ: Χ00057

Παράγωνο μονόφυλλο παράθυρο

ΚΩΔΙΚΟΣ: Χ00054

Παράγωνο παράθυρο

ΚΩΔΙΚΟΣ: Χ00055

Παράγωνο παράθυρο σε τριγωνικό σχήμα

ΚΩΔΙΚΟΣ: Χ00053

ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ

Σταθερό παράγωνo

Σταθερό παράγωνο σε σχήμα οκτάγωνο

ΚΩΔΙΚΟΣ: Χ00063

Σταθερό παράγωνο σε σχήμα τρίγωνο

ΚΩΔΙΚΟΣ: Χ00064

ΠΑΡΑΓΩΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ

Παράγωνη δίφυλλη είσοδος

ΚΩΔΙΚΟΣ: Χ00052

Παράγωνη είσοδος με δύο σταθερά

ΚΩΔΙΚΟΣ: Χ00050

Παράγωνη είσοδος με σταθερό κομμάτι

ΚΩΔΙΚΟΣ: Χ00048

Παράγωνη μονόφυλλη είσοδος

ΠΑΡΑΓΩΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Παράγωνο δίφυλλο παράθυρο.

ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΑΡΑΓΩΝΟ

Σταθερό παράγωνο σε σχήμα οκτάγωνο